Mikä on lantionpohja?

Lantionpohja sijaitsee nimensä mukaan lantionalueella. Lantionpohja koostuu eri lihaksista, jotka ovat kolmessa eri kerroksessa, luisista rakenteista ja nivelistä. Eri lihaskerroksilla on kullakin hieman eri tehtävät, joista saat lukea alempana lisää. Meiltä jokaiselta löytyy lantionpohjan lihakset ja ne ovat tärkeässä roolissa kokonaishyvinvoinnin kannalta, sillä lantionpohja on mukana jokapäiväisissä kehon toiminnoissa. Lantionpohjan toimiessa optimaalisesti sen tulisi olla joustava kuin trampoliini mukaillen hengitystä ja liikkeitä sekä olla tukena ponnistuksissa ja pidätystilanteissa.

Lantionpohjan rakenne

Kuvat ovat naiskehotyypillisten lantionpohjasta, mutta mieskehotyypillisten lantionpohja näyttää hyvin samankaltaiselta.

Lantionpohjan lihaskerrokset ovat: välipohja, alapohja ja sulkijalihakset

Välipohja on kerroksista syvimpänä ja hyvin tärkeä lantionpohjan kannattajalihas. Se kulkee etu-takasuuntaisesti ja kiinnittyy häntäluusta häpyluuhun.

Alapohjan lihaksia on kaksi, syvä poikittainen välilihalihas ja pinnallinen poikittaislihas. Ne kulkevat poikittaissuuntaisesti kiinnittyen istuinkyhmystä toiseen. Alapohja kannattelee lantionalueen elimiä ja lihaksen läpi kulkevat virtsaputki ja emätin. Pinnallinen poikittaislihas huolehtii lantionpohjan poikittaissuuntaisesta jännityksestä. Mieskehotyypillisillä tämä lihas on kaksi kertaa vahvempi kuin naiskehotyypillisillä, sillä kohdullisilla lantionpohjalta vaaditaan joustavuutta synnytyksen aikana.

Sulkijalihakset ovat pinnallisimmat lantionpohjanlihaskerroksista. Ne ovat rengasmaisia lihaksia ympäröiden suolen pään ja muodostaen kahdeksikon. Sulkijalihakset sulkevat tiiviisti suolenpään. Pinnalliset lantionpohjalihakset kulkevat naiskehotyypillisillä häpyhuulten alueella vulvan ympäri supistaen myös emättimen aluetta.

Lantionpohjan tärkeimmät tehtävät:

  • Lantion elinten kannattelu (peräsuoli, virtsarakko, kohtu ja munasarjat, penis ja eturauhanen)
  • Virtsan-, kaasun ja ulosteenpidätyskyky
  • Ryhdin kannattelu
  • Seksuaalitoiminnot ja seksuaalinen nautinto
  • Lantion rakenteiden tukeminen ja kannattelu

Jos lantionpohja ei toimi optimaalisesti tai voi hyvin, alkaa todennäköisesti jollain yllä mainituilla osa-alueilla ilmetä oireita. Aina kuitenkaan esimerkiksi virtsanpidätyskykyongelmat eivät johdu ainoastaan tai kokonaan lantionpohjasta tai sen toimintakyvystä, mutta oireiden ilmaantuessa ja jatkuessa, asia on hyvä selvittää ammattilaisella, kuten lantionpohjanfysioterapeutilla.