Virtsankarkailu

Virtsankarkailu on yleinen, mutta turhaan salailtu vaiva. Mikäli oireet haittaavat päivittäistä elämää ja huonontavat elämänlaatua, on aiheellista hakeutua hoitoon esim. gynekologin tai lantionpohjan toimintahäiriöihin erikoistuneen fysioterapeutin vastaanotolle. Lantinpohjan lihasten säännöllinen vahvistaminen jumpan avulla ennaltaehkäisee ja usein myös vähentää virtsankarkailua. Mikäli omatoiminen jumppa ei auta, virtsankarkailun hoitoon löytyy myös muita tehokkaita hoitokeinoja.

Virtsankarkailu on tavallinen oire, josta kärsii satunnaisesti jopa puolet kohdullisista. Virtsankarkailu lisääntyy iän myötä ja erityisesti vaihdevuosien jälkeen estrogeenin vähenemisen ja sen aiheuttaman limakalvojen kuivumisen takia. 20-40 vuotiaista kohdullisista virtsankarkailusta kärsii 7 %, 40-60-vuotiaista 20 % ja 60-80 vuotiaista kohdullisista joka kolmas.

Virtsankarkailulle altistavia tekijöitä ovat mm. ikä, synnytysten määrä, ylipaino, sidekudoksen heikkous, fyysisesti raskas työ, krooninen yskä ja tupakointi.

Virtsankarkailun neljä eri tyyppiä

Virtsankarkailu jaetaan neljään eri tyyppiin riippuen siitä, missä yhteydessä virtsaa karkaa.

Ponnistusvirtsankarkailussa virtsa karkaa ponnistamiseen esim. yskäisy, nauru, hyppiminen, juokseminen, nostoliike liittyen ilman ennakoivaa virtsaamispakkotunnetta. Tässä muodossa lantionpohjan lihakset ja sidekudos ”pettää” ja ponnistamisen yhteydessä vatsaontelon sisäinen paine nousee korkeammaksi kuin virtsaputken paine ja virtsaa pääsee karkaamaan. Tällöin kerralla karkaavan virtsan määrä on usein melko pieni.

Pakkovirtsankarkailussa virtsan karkaamista edeltää voimakas, usein äkillinen virtsahädän tunne. Sen taustalla on krooninen rakkoärsytys esim. runsas juominen, toistuvat virtsatietulehdukset, gynekologiset leikkaukset, neurologiset sairaudet tai vaihdevuosien jälkeen esiintyvän estrogeenin vähyyden aiheuttama limakalvojen kuivuminen. Jopa 80 % oireen syy on tuntematon.

Sekatyyppisessä virtsankarkailussa esiintyy sekä ponnistusvirtsankarkailua että pakkovirtsankarkailua. 

Ylivuotovirtsankarkailulla tarkoitetaan tilannetta, missä virtsa ikään kuin valuu täyden rakon reunojen yli ja rakko ei tyhjene kunnolla. Oireen syynä voi olla rakon hermotukseen vaikuttavat krooniset sairaudet tai lantionpohjan laskeuma, jonka seurauksena virtsarakkoa ympäröivän detrusor-lihaksen ja lantionpohjan lihaksien supistusvoima ja toimintakyky on heikentynyt.