Lantionpohjan yleisimmät toimintahäiriöt

Lantionpohjan hyvinvointi on tärkeässä roolissa kokonaishyvinvoinnin kannalta, ja erilaiset lantionpohjan toimintahäiriöt voivat vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun sitä heikentävästi. Ne saattavat aiheuttaa sosiaalista ja hygieenistä haittaa ja voivat määritellä oireista kärsivän päivän kulkua, harrastuksia ja tilanteita, joihin haluaa mennä. Toisilla toimintahäiriöt voivat olla selvästi lievempiä ja vain ajoittaisia. Jos vaiva jatkuu pitkää ja selvästi vaikuttaa omaan toimintaan, aiheuttaa kipua ja on häiritsevää, kannattaa hakeutua ammattilaiselle. Aina löytyy keinoja lievittää tai poistaa ongelma kokonaan.

Yleisimpiä lantionpohjan toimintahäiriöitä ovat:
 • Virtsan -, kaasun – ja ulosteen pidätyskyvyn ongelmat 
 • Gynekologiset laskeumat 
 • Lantion alueen kivut 
 • Rakon – ja suolen toiminnanhäiriöt 

Tässä tekstissä kerromme lyhyesti muutamista eri lantionpohjan toimintahäiriöistä, mitä ne ovat ja miten ne voivat ilmetä, jotta oireista kärsivä osaisi paremmin hakea itselleen apua elämää häiritseviin vaivoihin.

Virtsankarkailu

Virtsankarkailu eli virtsainkontinenssi on selvästi yleisin toimintahäiriö. Siitä kärsii jopa joka neljäs 40-60 vuotias kohdullinen. Joka viides yli 70-vuotias miesoletettu kärsii virtsankarkailusta. Virtsankarkailun määritelmänä pidetään sitä, että karkailu aiheuttaa hygieenistä ja sosiaalista haittaa, sekä heikentää elämänlaatua. 

Virtsankarkailulle on useita eri syitä. Aiemmin virtsankarkailua on pidetty tyypillisenä vain vanhuksilla, sekä monisynnyttäneillä, mutta todellisuudessa ongelma on paljon laajempi. Virtsankarkailun syntyyn vaikuttaa kehon kokonaiskuormitus, elintavat ja kyseessä voi yhtä hyvin olla lantionpohjan lihasten ylijännitys, kuin heikkouskin. Virtsainkontinenssi on koko lantion alueen toiminnanhäiriö.

Virtsankarkailu jaetaan neljään eri pääryhmään:
 • Ponnistusvirtsainkontinenssi  
 • Pakkovirtsainkontinenssi  
 • Sekamuotoinen virtsainkontinenssi
 • Ylivuotovirtsainkontinenssi

Ponnistusvirtsankarkailu on virtsankarkailun muodoista yleisin. Ponnistusinkontinessissa karkailua tapahtuu tyypillisesti naurahtamis-, yskäisy-, aivastus - tai ponnistustilanteissa. Virtsankarkailun syy tässä tapauksessa on virtsaputkea ympäröivien tukirakenteiden heikkous. Ponnistusvirtsankarkailulle altistavia tekijöitä on useat alatiesynnytykset, lantion alueen vammat tai leikkaukset, hormonaaliset muutokset, diabetes, ylipaino, krooninen yskä, suolen toiminnanhäiriöt.

Pakkovirtsainkontinenssissa tulee oireena äkillinen ja voimakas virtsaamisen tarve ja tällöin on päästävä nopeasti vessaan. Jos ponnistuskarkailussa karkaavan virtsan määrä oli melko pieni, pakkokarkailussa saattaa koko rakko tyhjentyä kerralla.

Sekamuotoisessa virtsainkontinenssissa yhdistyy sekä ponnistus- että pakkoinkontinenssin oireet.

Nimensä mukaisesti ylivuotoinkontinenssissa virtsaa alkaa valua yli. Ylivuotoinkontinenssissa keho ei tunnista rakon täyttymistä, koska virtsaamisrefleksi on häiriintynyt. Lopulta virtsanmäärän aiheuttama paine ylittää virtsaputken sulkupaineen ja virtsaa alkaa valua.

Kuten yllä on mainittu, on virtsankarkailu aina koko lantion alueen toiminnanhäiriö ja ponnistystyyppisessäkään karkailussa ei lantionpohjan lihasten vahvistaminen aina ole ratkaisu. Kyseessä voi olla hyvin myös lantionpohjan lihasten ylijännitystila, jolloin lihakset ovat ikäänkuin liian väsyneet, eivätkä jaksa toimia normaalisti, jonka seurauksena virtsaa pääsee karkaamaan. Voidaan ajatella, että ylijännittyneet lihakset ovat tavallaan heikot, koska jännityksen vuoksi niiden toiminta on heikentynyt.

Gynekologiset laskeumat

Laskeumia syntyy lantionpohjan sidekudos –ja lihasrakenteiden heikentyessä ja niitä kehittyy arviolta joka viidennelle kohdulliselle. Laskeuma tarkoittaa sitä, että jokin tai jotkin lantionalueen elimistä on laskeutunut normaalilta paikaltaan alemmas. 

Riskitekijöinä laskeumalle on mm. useat synnytykset, synnytyksen pitkä ponnistusvaihe, synnytysrepeämät, sekä perinnöllinen kudosheikkous, ylipaino, pitkittynyt ummetus ja tupakointi.  

Oireena paineentunne lantionpohjassa, alaselkä- ja alavatsakivut, tihentynyt virtsaamistarve tai vaikeus tyhjentää rakko kerralla, ulostamisvaikeudet ja yhdyntäkivut sekä ummetus.

Synnyttäneistä jopa yli 60%:lla on lieväasteista laskeumaa.
60%:lla laskeumapotilaista on virtsankarkailua. 
40%:lla virtsankarkailupotilaista on laskeuma. 

Laskeumatyyppien jaottelu

Lantionpohjan laskeumat voidaan jaotella sen mukaan, mikä lantion alueen elimistä pääsee laskeutumaan alaspäin. 

Kohdun laskeumaa kutsutaan myös nimella uterocele. Kohdun laskeutuminen emättimeen johtuu usein kohdun kannatinsiteiden ylivenyttymisestä. Osa kannatinsiteistä venyy raskauden aikana, jopa nelinkertaiseksi ja jos ne eivät palaudu riittävän hyvin synnytyksen jälkeen, voi syntyä laskeuma. 

Virtsarakon laskeuma on toiselta nimeltään cystocele. Virtsarakon laskeuma on usein seurausta lantionpohjan sidekudosrakenteiden ja mm. lantionpohjan levator ani -lihaksen heikkoudesta. Virtsarakko pääsee laskeutumaan emättimeen ja tämä tuntuu emättimen etuseinämä vasten pullotuksena. 

Peräsuolen laskeumaa sanotaan myös rectoceleksi. Peräsuolen etuseinämän laskeumassa työntyy peräsuoli kohti emättimen takaseinämää. Myös peräsuolen laskeuman taustalla saattaa olla kannatinsiteiden venyttyneisyys.

Laskeuman oireet

Laskeuma voi oireilla monin eri tavoin, tai olla täysin oireeton. Yleisimpiä laskeuman oireita on paineen -ja pullotuksen tunne lantionpohjassa, virtsaamisvaikeus tai virtsankarkailu, ulostamisvaikeus tai lantionpohjan alueen kiputilat/yhdyntäkipu.  Tärkeä muistaa, että laskeuman vaikeusaste ei korreloi oireiden kanssa. Laskeuma ei aina oireile mitenkään ja liikuntaa ei tarvitse jättää pois, vaikka laskeumaa olisikin todettu.

Krooninen lantionpohjan kiputila

Lantionpohjan alueen kiputiloja esiintyy niin miehillä kuin naisillakin. Krooninen lantionpohjan kiputila (CPPS) voidaan todeta silloin, kun lantionpohjan alueella on esiintynyt kipuja yli 6 kuukauden ajan. Kivuille ei välttämättä löydy selvää yhtä selittävää tekijää, mutta usein kipujen taustalta löytyy esimerkiksi lihasten jännittyneisyyttä sekä kiristyksiä.  

Kipuja voi esiintyä navasta alaspäin lantion seudulle saakka ja kivut voivat säteillä esimerkiksi sisäreisiin. Krooniset kiputilat vaikuttavat aina hyvin kokonaisvaltaisesti hyvinvointiin ja siksi niitä on erityisen tärkeää hoitaa.

Tyypillisiä kipuaistimuksia kroonisessa lantionpohjan kiputilassa:
 • lihaskouristukset ja krampit lantionpohjalihaksissa 
 • viiltävä tai polttava kipu naisilla vulvan ja miehillä peniksen ja kivesten alueella
 • virtsaamiskivut
 • virtsarakon kivut
 • yhdyntäkivut
 • kivut siemensyöksyn aikana

Endometrioosi

Endometrioosi eli kohdun limakalvon sirottumatauti, on hyvänlaatuinen ja tulehduksellinen sairaus, jota sairastaa noin 5-10% kohdullisista. Sairaudessa kohdun limakalvon kaltaista kudosta ilmaantuu esimerkiksi vatsakalvon pintaan, emättimen ja peräsuolen väliin tai munasarjojen pintaan. Tarkkaa syntymekanismia ei vielä tiedetä, mutta perinnöllisyys vaikuttaa taudin kehittymiseen. 

Endometrioosikipu ei esiinny ainoastaan kuukautisten aikana vaan kulkee syklittäin koko kierron läpi. 

Endometrioosin tyypillisimpiä oireita ovat:
 • Alavatsakivut 
 • Kivuliaat kuukautisvuodot
 • Krooniset lantionpohjan kiputilat
 • Epäsäännöllinen kohdun verenvuoto
 • Virtsarakon alueen kipu
 • Tiputteluvuoto
 • Yhdyntäkipu
 • Ulostuskipu
 • Virtsaamiskipu
 • Hedelmällisyyden haasteet
 • Tärinään liiittyvä kipu

Vulvodynia

Vulvodynia on oireyhtymä, jossa ulkosynnyttimien alueella esiintyy kipua, arkuutta, pistelyä tai kirvelyä, sekä yhdyntäkipuja ilman etiologista syytä. 

Noin 4-18% kohdullisista kärsii vulvodyniasta jossakin elämänsä vaiheessa ja se on yleisin yhdyntäkipujen aiheuttaja 18-40 -vuotiailla kohdullisilla. Pitkään jatkuessaan vulvodynia heikentää elämänlaatua ja seksuaaliterveyttä.⁠⁠ 

Se voidaan jakaa paikalliseen ja yleistyneeseen muotoon, jotka voivat ilmetä kosketuksen yhteydessä tai ilman kosketusta. Paikallisessa muodossa kipu kohdistuu usein tiettyyn osaan emätintä, kun taas yleistynessä muodossa kipu on laajemmalla alueella ja saattaa säteillä esim. sisäreisiin.

Vulvodynian oireita:
 • Yhdyntäkivut⁠⁠ 
 • Kipupisteet emättimen sisäpuolella⁠⁠
 • Alavatsan ja lantion alueen epämääräiset kivut⁠⁠
 • Kivut tamponin asettamisessa⁠⁠
 • Kivuliaat gynekologiset tutkimukset⁠⁠
 • Voimakkaat lihaskrampit vulvan alueella (vaginismi)⁠⁠
 • Säteilykivut vulvan, alavatsan, sisäreisien alueella

Osalla oireet alkavat asteittain ja pikkuhiljaa. Ensimmäiset oireet voivat tapahtua esim. yhdynnän aikana eli kosketuksessa. Toisaalta joidenkin oireet alkavat asteittain ensin ilman kosketusta ns. leposärkynä.

Eturauhasen liikakasvu

Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu on normaali ikääntymiseen liittyvä ilmiö, jota ei voi varsinaisesti ennaltaehkäistä. Yli 60-vuotiaista miehistä jopa 80%:lla on todettavissa eturauhasen liikakasvua ja näistä noin 40 % kärsii liikakasvun aiheuttamista oireista. 

Suurentuneen eturauhasen oireet johtuvat siitä, että virtsarakon alapuolella oleva eturauhanen kasvaessaan sekä painaa virtsarakon pohjaa että ahtauttaa rauhasen läpi kulkevaa virtsaputkea Lisäksi eturauhasen kasvu vaikuttaa virtsarakon kaulan ja rauhasen lihaksiston toimintaan. Yhdessä nämä tekijät haittaavat rakon toimintaa ja vaikeuttavat virtsan eritystä.

Liikakasvusta aiheutuvia tyypillisiä ongelmia ovat:
 • Virtsaamisen aloittamisen vaikeus ja heikko virtsasuihku 
 • Rakon tyhjenemisen ongelmat
 • Yönaikainen virtsaamisen tarve
 • Virtsankarkailu
 • Vaikeus saavuttaa erektio
 • Vaikeus ylläpitää erektiota
 • Ulostamisen ongelmat

Lantionpohjan toimintähäiriöihin on olemassa apua ja sitä kannattaa aina oireiden jatkuessa hakea. Lantionpohjanfysioterapeutti osaa arvioida ja selvittää oireiden syitä, tasoa sekä hoitaa ja auttaa toimintähäiriöiden oireiden lievittämisessä. Tarvittaessa lantionpohjanfysioterapeutti ohjaa lääkärin vastaanotolle tarkemman diagnoosin saamiseksi.

 

Lue ensimmäinen osa: Mikä on lantionpohja?